Λατομείο Πέτρας Καρύστου

Υποκατηγορίες

  • Λατομεία

Τοποθεσία

Επαρ. Οδ. Μαρμαρίου – Αμυγδαλιάς, Εύβοια Μαρμάρι